Verifikasjon/ Sluttkontroll kurs

Bakgrunn for kurs i Verifikasjon / Sluttkontroll:pad sluttkontroll

Mange ønsker seg et kurs der normens definisjoner forklares på en enkel og lettfattelig måte, med praktisk tilnærming, samtidig som man ivaretar kravene til en verifikasjon. IKESS Norge har laget et kurs som holdes bedriftsinternt og som kan skreddersys din bedrift.

Målet med kurset:

Å gi deltakerne god forståelse av hvordan man praktisk gjennomfører verifikasjon og hvorfor man gjør det.

Målgruppe: montører, lærlinger, faglig ansvarlige, saksbehandlere

Praktisk informasjon:

Varighet på kurset er 4 timer, men kurset kan også tilpasses din bedrift. Deltagere oppfordres til å ha med eget instrument.