NEK 400:2018 kurs

Har du full oversikt og er godt i gang med å bruke de nye oppdateringene som kom i NEK’en i 2018?
Det er vi i Ikess Norge!
Vi gleder oss til å holde kurs for deg og ditt firma i endringene og nyhetene. Vi legger som vanlig fokus på en praktisk tilnærming til det hele.Hva har endret seg og hvordan påvirker det din jobbhverdag?

Bakgrunn for kurs i NEK 400:2018

NEK 400:2018 kom i revidert utgave onsdag 30 mai 2018 og inneholder endringer som er essensielle for å kunne levere en moderne elektrisk installasjon. Den teknologiske utviklingen går fort og NEK 400:2018 er derfor tilpasset solcelleinstallasjoner, lokal lagring av energi og lading av elbil.

Blandt annet følgende emner blir gjennomgått på kurs i NEK 400:2018:

 • De viktigste endringene i forhold til NEK 400:2014
 • Endringer som berører beskyttelsesmetoden automatisk utkobling og jording
 • Brannklassifisering av kabler, hvorfor viktig å kjenne til
 • Endringer for pro-strømsanlegg
 • Noen små endringer i bolig
 • Endrede krav for virkeområdet på jordelektroden i TN
 • Solcelleinstallasjoner
 • Batteriinstallasjoner
 • Lading av elbil
 • AFDD, lysbueovervåkningutstyr
 • NEK 399:2018, kort gjennomgang

Kursets varighet

4 timer

Målet med kurset

Oppdatere deltagerne på de viktigste endringene som trer i kraft 1 juli 2018 og vise hvilke praktiske konsekvenser endringene får og hvordan disse kan etterleves.