Kurs i FSE for elektropersonell

Ikess norge AS har utviklet et kurs som tilfredstiller myndighetenes krav til FSE opplæring beskrevet i FSE forskriften. Kurs i FSE  skal være praktisk nyttig, og våre kursholdere legger stor vekt på dette aspektet siden dette er et årlig kurs.

Kravene til opplæring er omtalt i forskriftens §13: » At personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjoner innebærer at dette må gjentas hver 12.måned eller oftere dersom forholdene gjør det nødvendig. »
Og det er beskrevet i §3 hvem forskriften retter seg mot: «Eier av virksomhet….som omfattes av denne forskriften skal sørge for at aktiviteter som reguleres i forskriften utføres forsvarlig»

http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-20060428-0458.html

Målet med kurset
Gjennom kurset skal den som jobber på elektriske anlegg bli i stand til å jobbe mot 2 mål i sitt daglige virke:

  • Redusere antallet og konsekvensene av personulykker
  • Redusere materielle skader

Kurset vil også sette den som jobber på elektriske anlegg i stand til å utføre førstehjelp ved strømskader.