FSE for instruert personell

Vanlig misforståelse om instruert personell:

Mange driftsteknikere, vaktmestere og andre tror det holder med en muntlig gjennomgang av sikringsskapene de skal betjene sammen med bedriftens huselektriker.

Dette stemmer ikke!

DSB (Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap) har i el-sikkerhet §73 gitt klare føringer for hva en instruert person er.

Er du og dine ansatte instruert personell?

DSB krever at man tar et kurs i FSE  for instruert personell innen hver tolvte måned. Har du oppdatert din kunnskap?  Det kan redde liv og spare både mennesker og materiell for skader.

Følgende emner blir gjennomgått på kurs i FSE  for instruert personell:

  • elsikkerhet – hvorfor så viktig?
  • betjening av vern
  • risikovurdering
  • ulykker med strøm
  • melding av ulykker
  • viktigheten av å følge instrukser
  • 2 timers førstehjelpskurs med spesiell fokus på strømskader

Målgruppe: Driftsteknikere og vedlikeholdspersonell som skal betjene motorvern og sikringsskap hvor det kun er adgang for instruert personell. Krever ingen spesielle forkunnskaper.

Praktisk informasjon:

5,5 time, herav er 3,5 time FSE  og 2 timer førstehjelp. Kursavgiften er 2900 NOK per deltaker.

Kursavgift for store grupper varierer etter størrelsen på gruppen.

Kursavgift er ikke momsbelagt og inkluderer kursmateriell, kursdiplom, kaffe og forfriskninger, varm lunsj samt kursdiplom

Annet: relevante dokumenter til bruk i bedriftens internkontrollsystem vil bli overlevert kursdeltaker etter kurset og er en del av vår servicepakke. Kurset inkluderer ikke gjennomgang i sikringsskapene som den instruerte skal ha tilgang til.

Hva er instruert personell?

Instruert personell er en person som har fått opplæring i å gjøre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver som å skifte sikringer, resette vern (motorvern etc.) i et forsøk på å opprettholde nødvendig drift inntil elektrofagpersoner kommer til stedet for å avdekke feil og rette opp i disse.

En instruert person skal gis årlig opplæring (innen hver tolvte måned) og følges opp av en sakkyndig person med grenseoppgang av hva som kan betjenes av hvem og hvordan. Det skal foreligge instruks som tydelig beskriver omgang og begrensning av de oppgaver som instruert personell kan utføre uten fare for at dette reduserer person- og anleggssikkerheten.