FSE for elektropersonell

Trenger du dette kurset?

JA! Hvis du er:

  • elektriker
  • ventilasjonstekniker
  • rørlegger
  • maskintekniker

kort sagt alle som kan komme til å jobbe på eller i nærheten av spenningsførende deler trenger et kurs i FSE  med førstehjelp.

Er det ikke bare elektrikere som trenger dette kurset da?

Nei. Du som jobber i nærheten av elektriske anlegg er pålagt å ha et FSE kurs en gang innen hver tolvte måned.

Du jobber kanskje uten at du tenker over det i nærheten av strøm i styreskap. Da er det en risiko for strømgjennomgang og lysbuer.andrea bilder 147

Varighet:

4 timer – herav 2 timer FSE og 2 timer førstehjelp med fokus på strømskader

Bakgrunn for kurset:

Kurs i FSE skal være praktisk nyttig og tilfredsstille myndighetenes krav til FSE opplæring i henhold til FSE forskriften. Våre kursholdere legger stor vekt på den praktiske aspektet da dette er et kurs man har årlig.

Kravene til opplæring er omtalt i forskriftens §13: » At personell skal gis nødvendigopplæring, øvelse og instruksjoner innebærer at dette må gjentas hver 12.måned eller oftere dersom forholdene gjør det nødvendig.»

Det er beskrevet i §3 hvem forskriften retter seg mot: «Eier av virksomhet…som omfattes av denne forskriften skal sørge for at aktiviteter som reguleres i forskriften utføres forsvarlig.

Målet med kurset:

bruk verneutstyrGjennom kurset skal den som jobber på elektriske anlegg bli i stand til å jobbe mot 2 mål i sitt daglige virke:

  • redusere antallet og konsekvensene av personulykker
  • redusere materielle skader

Kurset vil også sette den som jobber på elektriske anlegg i stand til å utføre førstehjelp ved strømskader.