Termografert av Ikess Norge AS

Denne fordelingen er termografert av IKESS Norge AS.

Termografering av fordelingen er gjort for å avdekke gryende feil og er en del av internkontrollen av det elektriske anlegget.

Termografi