Termografering

Som røntgenbilder er for mennesket, er termografering en metode å avdekke og illustrere komponenter i en bygningsmasse med potensielle temperaturavvik og varmegang.

Siden termografering avdekker usynlige temperaturavvik, kan vi avdekke feil i det elektriske anlegget og bygningsinstruksjoner og dermed forhindre eventuelle svikt, feil eller ulykker. IKESS Norge har fagpersonell med spesialkompetanse innen termografering elektro og byggtermografi.

Termografering er en visualisering av ellers usynlig varmeutvikling.

Termografering er et svært aktuelt tiltak i forbindelse med internkontroll og vedlikehold av elektriske anlegg. Med denne teknikken kan det avdekkes feil i fordelingsanlegget før det oppstår problemer.

Det benyttes et termografikamera som omsetter  varmestråler til et synlig bilde, slik at man får verdifull informasjon om det aktuelle anleggets tilstand. Med grunnlag i dette kan det da utføres vedlikehold direkte på enkeltkomponenter.

I tillegg til økt driftssikkerhet kan termografi derfor gi store besparelser i form av lavere vedlikeholdsutgifter og  å forebygge brann.