Internkontroll borettslag

Overlat oppbyggingen av deres HMS-system med nødvendige kontrollrutiner til oss!

Med IKESS Norge på laget kan du være trygg på at det elektriske anlegget og brannsikringsutstyret er i henhold til lover og forskrifter, i tillegg til at det ytterste er gjort for å redusere brannfarer og driftsfeil. IKESS Norge kan tilpasse nødvendige kontroller, ettersyn og vedlikeholdsrutiner i ditt borettslag.

vinduer med farge

Som gårdeier og borettslagsstyre er det viktig å ta dette ansvaret på alvor. Ta kontakt med oss i dag. oyvind@ikess.no

Sentrale punkter i en internkontroll:

  • Kartlegging
  • Risikovurdering
  • Utarbeidelse av internkontrollmanualen
  • Kontroll av det elektriske anlegget
  • Termografering av fordelingstavler og sikringsskap

Som gårdeier/borettslagsstyre sitter du med ansvaret om ulykken er ute.