Våre kontrolltjenester

Ikess Norge har fokus på å være proaktiv!

Et elektrisk anlegg er ikke bedre enn sin svakeste kobling, da kun en liten feil i sikringsskapet, eller en ubetydelig feilkobling kan føre til store konsekvenser og kostnader. Som for eksempel brann, personskader, driftsavbrudd og reparasjoner.

Les mer om alle våre tjenester innen el-kontroll, internkontroll, termografering, 3 parts kontroll og mye mer i menyen over for å finne ut mer om nødvendigheten og viktigheten av slike tjenester.
glad internkontroll
Internkontrollen i boks