Internkontroll

  Et elektrisk anlegg er ikke bedre enn sin svakeste kobling, da kun en liten feil i sikringsskapet eller en ubetydelig feilkobling kan føre til store konsekvenser og  kostnader. Som for eksempel brann, personskader, driftsavbrudd og reparasjoner.   Ta en prat med oss på post@ikess.no

Kurs i NEK 400:2018

Er du fullt oppdatert på NEK 400:2018? Det er vi! Og vi vil veldig gjerne være med på å lære opp deg og dine kollegaer! NEK 400:2018 kom i revidert utgave onsdag 30 mai 2018 og inneholder endringer som er essensielle for å kunne levere en moderne elektrisk installasjon. Den teknologiske utviklingen går fort og … Mer Kurs i NEK 400:2018