Nettanalyse

Har du underlige, uforklarlige hendelser og feil i det elektriske anlegget ditt?

Dette kan avdekkes ved å utføre en nettanalyse.

En nettanalyse vil avdekke abnormaliteter i forhold til spennings/strømsituasjoner. Det vil avdekke harmoniske/overharmoniske strømmer og spenninger som blir generert av komponenter i eller utenfor anlegget. Vi kan da finne kilden til problemet og eliminere dette, eller sette inn filter slik at feilen isoleres.

Elektriske anlegg i dag fylles med flere og flere komponenter som forstyrrer eller skader andre komponenter i installasjonen. Dette stigende problemområdet stiller mye større krav til utførelse og beregninger. Vi kan hjelpe til å utbedre slike situasjoner og komme med råd om hvordan dette kan ordnes.

Kontakt oss på post@ikess.no for mer informasjon.

tommel opp svart hvit