FEL NEK 400 Dagskurs

Bakgrunn for kurset:

Forskrift og norm utgjør samlet sett det sikkerhets og kvalitetsnivået som en elektrisk installasjon skal tilfredstille. Det er viktig for alle som er med på å montere sammen eller å utvide et elektrisk anlegg, at de forstår de bakenforliggende kravene som stilles.

Emner som blir gjennomgått på kurs i FEL NEK 400:nek datamaskin

  • Sammenhengen mellom FEL og NEK
  • Risikovurdering
  • Hvordan lese og forstå NEK 400
  • De viktigste normtekstene og anvendelsen av dem
  • Nasjonale tilpasninger
  • Verifikasjon

Målet for FEL NEK 400 kurs:

Deltakerne skal etter kurset forstå sammenhengen mellom FEL og NEK og kunne finne frem til de viktigste paragrafene/normtekstene. Det vil i kurset bli lagt vekt på de utfordringer deltakerne har i sin jobbhverdag og hvordan NEK 400 gir rom for løsninger som er praktisk gjennomførbare.

Målgruppe: Montører, lærlinger, faglig ansvarlige

Kontakt oss på: kurs@ikess.no for mer informasjon og priser.