Årlig kontroll av nødlysanlegg

Brannforskriften krever at nød/ledelyssystemer har en årlig kontroll som blir gjennomført av kvalifisert personell.

Dette skal sikre at hele ledelyssystemet fungerer etter gjeldende lovverk

Alle utgangsmarkeringer skal lyse kontinuerlig og alle ledelys skal tenne ved nettutfall. Alle armaturer skal lyse i minst 1 time ved batteridrift.

Det anbefales at alle lyskilder i utgangsmarkeringer byttes hvert år og at ledelys byttes hvert 3 år.

IKESS Norge kan hjelpe deg med dette.

Bestill kontroll eller spør noen i IKESS Norge om mer informasjon: post@ikess.no

 

light-industry-lamp-ceiling-medium