3-partskontroll og sluttkontroll av nybygg

Vi utfører 3-partskontroller. Dette er for å objektivt kvalitetssikre leveransen. Sekundæreffekten er at ansatte får en helhetlig veiledning i hvordan man overleverer et feilfritt anlegg. Gevinsten er mindre etterarbeid og kostnader før/etter overlevering samt at ansatte får en felles mal å arbeide etter.

Vi gir råd og veiledning til montørene underveis.

Kontakt oss på post@ikess.no

Businessman with Coat and Tie Holding House.
Mindre etterarbeid og kostnader før/etter overlevering